دانلود فریمور سوئیچ

نام نرم افزار نوع محصول تاریخ نسخه نرم افزار نام محصول دانلود
فایل بروزرسانی سوییچ مدیریتی 24 پورت  لایه 3 2023/11
Ver 3v77
KP-2404H5SM3U Download
فایل بروزرسانی سوییچ مدیریتی 48 پورت لایه 2 2023/11 Ver 3v44 KP-4804H4SMU
Download
فایل بروزرسانی سوییچ مدیریتی 48 پورت لایه 3 2023/11 Ver 3v76 KP-2404H5SM3U Download
رابط کاربری قدیم        
نام نرم افزار نوع محصول تاریخ نسخه نرم افزار نام محصول دانلود
فایل بروزرسانی سوییچ مدیریتی
Core  لایه 2
2023/11
Ver 6v88 KC-1100H4SM / KC-2600H4SM Download
فایل بروزرسانی سوییچ مدیریتی صنعتی لایه 2 2023/11
Ver 6v88
KP-X0XH4SMIUH / KS-1000H4SMIH
Download
فایل بروزرسانی سوییچ مدیریتی  لایه 2 2023/11
Ver 6v88
KP-2408H4SMU / KP-1608H4SMU / KS-3200H4SM
Download

نام کاربری : kdt

رمز عبور : Kdt@123456