×

هشدار

JUser: :_load: ناتوان در تشخیص کاربر با شناسه: 559

پروژه های انجام شده

 • اردبیل

  1- نمایشگاه ماموت
  2- پمپ بنزین گنج پدر سرعین
  3- کارخانه توسعه نصر شمال غرب (اکسیژن نصر)
  4- کارخانه بوجاری و بسته بندی حاتمی
  5- هتل آپارتمان 3 ستاره ارشاد سرعین
  6- کارخانه پایا بتن طلا
  7- تمامی شعب موسسه ثامن الحجج
  8- شرکت ثمین سازگستر
  9- شهرداری استان اردبیل
  10- کارخـانه بستـه بنـدی محصولات نارونه
  11- هتل شایان سرعین
  12- تصفيه خانه روستايي شهرستان پارس آباد
  13- ساختمان پزشكان
  14- آب فاضلاب استان اردبيل
  15- سد يامچي
  16- درماني مدرن پهن لو شهرستان سرعين
  17- بانك كشاورزي شهرستان پارس آباد
  18- بيمارستان امام خميني شهرستان نمين
 • اصفهان

  1- باشگاه شماره 2 شهرداری اصفهان
  2- دفتر مطبوعات شهرداری
  3- بیمارستان فیض اصفهان
  4- بیمارستان درمانگران نوین شهرکرد
  5- شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان
  6- دانشکده علوم پزشکی اصفهان
  7- کارخانجات چدن سازان اصفهان
  8- دانشگاه پیام نور نجف آباد
  9- جهاد دانشگاهی خمینی شهر
  10- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭼﺪن ﺳﺎزان
  11- ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن
  12- ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن
  13- داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
  14- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮ ﺟﺎن- ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن اﮔﺰوز
  15- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮ ﺟﺎن- ﺷﺮﮐﺖ رﻧﮕﯿﻦ ذوب اﺻﻔﻬﺎن
  16- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﺮ ﺟﺎن- ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ
  17- ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن N.I.O.P.D.C
  18- ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﯽ
  19- ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺳﺎزان ﺷﻬﺮﮐﺮد
  20- ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ زرﯾﻦ ﺷﻬﺮ
  21- ﻫﺎﯾﭙﺮ ﺻﺒﺎي ﺷﻬﺮﮐﺮد
  22- ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
  23- ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد
  24- ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ اﺻﻔﻬﺎن
  25- ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺸﻢ ﻓﯿﺾ
  26- ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
  27- ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن (اﻧﺒﺎر ﺷﻬﺮداري)
  28- ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن(ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎره 2)
  29- ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن(ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﻗﻤﺮ)
 • ایلام

  1- دانشگاه علمی کاربردی پارسیان
  2- نمایشگاه پارس خودرو
  3- نمایندگی پارس خودرو ایلام
  4- سازمان هلال احمر لومار
  5- صدا و سیما استان ایلام
  6- امداد جاده ای هلال احمر شباب
  7-اداره ثبت احوال شهرستان موسیان
  8- اداره ثبت احوال شهرستان آبدانان
  9- اداره ثبت احوال شهرستان ایوان
  10- اداره ثبت احوال شهرستان دره شهر
  11- اداره ثبت احوال شهرستان دهلران
  12- اداره ثبت احوال شهرستان بدره
  13- مخابرات استان ایلام
  14- مخابرات شهرستان ایلام مرکز آزادگان
  15- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  16- شرکت آبفای ملک شاهی
  17- شرکت آبفای شهرستان ایلام
  18- شرکت آبفای مهران
  19- سازمان فنی حرفه ای ایلام
  20- سازمان فنی حرفه ای واحد یک خواهران ایلام
  21- سازمان فنی حرفه ای ستاد مرکزی ایلام
  22- ثبت احوال ایلام
  23-کمیته امداد ایلام
  24- فرمانداری ایلام
  25- فرمانداری سیروان
  26- فرمانداری بدره
  27- فرمانداری دره شهر
  28- شهرک صنعتی ایلام
  29- کارخانه لوله پلی اتیلن منصورزاده
  30- کارخانه دانه مرغی زاگرس
  31- بنیاد شهید ایلام
  32- بنیاد شهید مهران
  33- دانشگاه آزاد ایلام
 • تهران

  1- اداره بهزیستـی تهران
  2- کرمـان موتور استان تهـران
  3- فرش تهران
  4- شرکت پتیاک
  5- شرکت شکلات پارمیدا
  6- شرکت شکلات باراکا
  7- شرکت صبانت
  8- باغ ونک وزارت کشـور
  9- مجلس شورای اسلامی
  10- عوارضی آزاد راه پردیس
  11- انبار های وزارت مسکن شهر
  12- مجموعه کارخانجات شکلات باراکا
  13- کتابخانه فرهنگستان ملی
  14- بانک آینده
  15- انبار وزارت مسکن شهر سازی تهران
  16- مرکز MRI سهروردی
  17- هایپر مارکت پدیده شاندیز
  18- اداره کل امور اقتصاد و دارایی
  19- پارک ارم 2
  20- کارخانه لوله و پروفیـل یـاران المهدی
  21- کارخـانه بستنـی شـاد
  22- فرش ساوین
  23- کشت و صنعت دکتر ایرانی
  24- بانک ملی
  25- بانک چشم
  26- شهرداری ناحیه 2 تهران
  27- بیمارستان بعثت نیروی هوایی
  28- باغ ونک وزارت کشور
  29- آماد نیروی هوایی
  30- کارخانجات سبحان دارو
  31- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  32- کارخانجات بستی و لبنیات شاد
  33- ساختمان کرمان خودرو
  34- بهزیستی تهران
  35- بیمارستان شهید گودرز شهر پرند
  36- کارخانه شیرآلات راسان
  37- موزه عبرت تهران
  38-کارخانجات پارس کار هشتگرد
 • چهار محال و بختیاری

  1- بابا بستنى شهركرد
  2- بيمارستان پارسيان شهركرد
 • خراسان

  1- کارخانه فولاد و لوله اسفرایـن
  2- شهـرداری اسفـراین
  3- دانشکده علوم پزشکی اسفراین
  4- فرمانداری اسفراین
  5- استـانداری بجنـورد
  6- شعبات آتش نشـانی شهر سبـزوار
  7- بانک آینده بیرجند
  8- میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی موزه پهلوانی
  9- دفتر اتباع خارجه استانداری خراسان جنوبی
  10- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی: (1- بقعه متبرکه آقا سید علی(ع)- 2- بقعه متبرکه سید الحسین(ع)-3- بقعه متبرکه مصعبی(ع)-4- بقعه متبرکه کریمو (ع)-5- اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند 6- اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان)
  11- ساختمان شهرداری قهستان
  12- شرکت دانه و علوفه شرق
  13- شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی
  14- شهربازی توحید
  15- بانک قوامین
  16- سازمان هلال احمر خراسان جنوبی
  17- گمرک خراسان جنوبی
  18- بیمارستان حشمتیه سبزوار
  19- بیمارستان امداد سبزوار
  20- بیمارستان واسعی سبزوار
  21- بیمارستان مبینی سبزوار
  22- بیمارستان جغتای
  23- بیمارستان نقاب
  24- بیمارستان داورزن
  25- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  26- اورژانس 115 سبزوار
  27- ستاد مرکزی علوم پژشکی سبزوار
  28- مرکز بهداشت سبزوار
  29- دانشگاه حکیم سبزواری
  30- دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
  31- دانشگاه فنی امام خمینی سبزوار
  32- مدارس ابتدایی سما
  33- شرکت برکت جوین
  34- شرکت کابل خودرو
  35- کارخانه قند جوین
  36- مجتمع گاو داری فلاحی
  37- جایگاه سوخت مهریزی سبزوار
  38- جایگاه سوخت بیهق سبزوار
 • خوزستان

  1- بيمارستان ها و مراكز بهداشت شهرستان بهبهان
  2- بيمارستان ها و مراكز بهداشت شهرستان هفتگل
  3- بيمارستان ها و مراكز بهداشت شهرستان آغاجری
  4- دانشكده علوم توانبخشى اهواز
  5- كميته امداد كل استان خوزستان
  6- توزيع نيروی برق اهواز
  7- شهرداری منطقه ٣ اهواز
  8- پايانه مسافربری بهبهان
  9- بيمارستان ها و كليه درمانگاه های شهرستان شوشتر

  10- شبكه بهداشت بهبهان 

 • سیستان و بلوچستان

  1- موسسه مالى اعتباری ثامن الحجج زاهدان
  2- اداره كل امور مالياتى زاهدان
  3- باربری زاهدان بار
  4- اداره كل و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان
  5- شركت عمران شهرسازی شهر جديد رامشار
  6- اداره كل و شهرسازی زاهدان
  7- اداره راه و شهرسازی زهک
  8- اداره راه و شهرسازی زابل
  9- اداره راه و شهرسازی هيرمند
  10- اداره راه و شهرسازی خاش
  11- اداره راه و شهرسازی سراوان
  12- ساختمان پيام نور سراوان
  13- مديريت آموزش و پرور سراوان
  14- اداره امور مالياتى شهرستان زابل
 • فارس

  1- تعاونى مسكن صنايع فجر شيراز
  2- باشگاه شركت نفت شيراز
  3- انبار پايگاه هوايى شيراز
  4- پادگان انصار الحجه فسا
  5- معادن سنگ شيراز و كازرون
  6- دانشگاه صنعتى شيراز
  7- پادگان شهيد باقری سپاه
  8- پمپ گاز پايگاه هوايى شيراز
  9- شركت هفتصد
  10- شركت پانل
  11- مجتمع 12000 واحدی آزادگان
  12- مجتمع هشتصد واحدی ياس
 • قم

  1- دانشگاه آزاد قم
  2- كميته امداد قم
 • کردستان

  1- پست بانک مركزی سنندج
  2- بيمارستان ديواندره
  3- بيمارستان دهكلان
  4- اداره دارايى و امور مالياتى كردستان
  5- ساختمان مالياتى ارزش افزوده كردستان
  6- پست بانک شهرستان كامياران
  7- اداره ميراث فرهنگى
  8- موزه مردم شناسى سنندج
  9- هلال احمر كردستان
  10- سازمان امور مالياتى قروه
  11- دانشگاه علوم پزشكى سنندج
 • کرمان

  1- مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
  2- فرودگاه بين اللملى كرمان
  3- دانشكده خلبانى هواپيمايى ماهان
  4- نيروی انتظامى استان كرمان
  5- اطاق اصناف استان كرمان
  6- كارخانجات خودروسازی كرمان موتور
  7- كارخانجات قطعات خودرويى مهر
  8- اداره كل راه وشهرسازی استان كرمان
  9- اداره راه وشهرسازی سيرجان
  10- اداره راه وشهرسازی رفسنجان
  11- اداره راه وشهرسازی زرند
  12- اداره راه وشهرسازی بم
  13- سازمان آموزش وپرورش استان كرمان
  14- اداره آموزش وپرورش شهرستان بردسير
  15- بيمارستان جواد الائمه
  16- انبارهای اداره آموزش و پرورش رفسنجان
  17- اداره كل زندان های استان كرمان
  18- اداره كل كتابخانه های كرمان
  19- كارخانجات كاشى فخار رفسنجان
  20- كارخانجات كاشى برليان رفسنجان
  21- كارخانجات نورد فولاد سديد ماهان
  22- كارخانجات كاشى درين سرام
  23- مجتمع كشت وصنعت هامون
  24- مجتمع كشت وصنعت ايرانى
  25- كارخانجات لبنيات هامون
  26- كاخانجات لبنيات لبنيتو
  27- شهربازی بزرگ كرمان
  28- بيمارستان مهرگان كرمان
  29- بيمارستان حكيم مس سرچشمه
  30- برج مسكونى كوثر
  31- مجتمع كميته امداد امام خمينى
  32- مجتمع توريستى پديده كوير
  33- شركت كيلا پخش كرمان
  34- شركت طلای سبز كرمان
  35- مجتمع بتن املاح معدن كرمان
  36- مجتمع تالارهای كاخ
  37- نمايندگى شماره 10 BMW
  38- نمايندگى شماره ٣٤٠٢ MG
  39- نمايندگى شماره ٣٠٠١ كرمان موتور
  40- نمايندگى شركت فناپ استان كرمان
  41-فروشگاههای زنجيره ای نگين
  42- فروشگاههای زنجيره ای آرش
  43- رج تجاری مسكونى پ.بل
  44- انبارهای سازمان آموزش وپرورش كرمان
  45- برج مسكونى ساراگون
  46- مجتمع ٢٥٠ واحدی آفتاب رفسنجان
  47- نمايشگاه مركزی فرش تهران
  48- نمايشگاه مركزی فرش ساوين
 • کرمانشاه

  1- بيمارستان امام رضا كرمانشاه
  2- هلال احمر كرمانشاه
  3- ستاد مبازه با مواد مخدر استان كرمانشاه
  4- دانشگاه آزاد اسلامى واحد كرمانشاه
  5- پتروشيمى استان كرمانشاه
 • گیلان

  1- فرمانداری شهرستان لنگرود
  2- كارخانه سبحان دارو رشت
  3- مجتمع رفاهى و تفريحى مطهری شهرستان انزلى
  4- شهرداری آبيک
  5- حرم مطهر حضرت سلطان سيد جلال اشرف(ع)
  6- اداره بهزيستى رودسر
  7- دانشگاه آزاد اسلامى واحد بندرانزلى
  8- شهرداری چاف و چمخاله
  9- بخشداری پره سر
  10 - بيمارستان شفا لاهيجان
  11 - فرمانداری شهرستان رودسر
  12 - فرمانداری رضوانشهر
  13 - بيمارستان ميلاد لاهيجان
  14 - كارگاه مجتمع تجاری آدينه رشت
  15 - جايگاه CNM اتاقور
  16 - دادگستری استان گيلان
  17 - شعب پست بانک استان گيلان
  18 - شهرداری رحيم آباد گيلان
  19 - آتش نشانى رحيم آباد گيلان
  20 - دانشگاه پيام نور لاهيجان
  21 - دانشگاه سراسری گيلان
 • مازندران

  1- بانک ایران زمین آمل
  2- سازمان عمران و شهرداری آمل
  3- اداره صنعت و معدن آمل
  4- شرکت لبنیاتی هرکا
  5- شرکت زامیاد
  6- شرکت مدرن سیستم البرز
  7- کشتارگاه آراست
  8- شرکت نادي
  9- جواهری اکبریان، خالق پناه، نورانی
  10- پمپ گاز نور
  11- پمپ بنزین آهو دشت چمستان
  12- هايپر مارکت تنکابني
  13- سازمان عمران آمل
  14- اداره بازرگانی آمل
  15- اداره صنعت و معدن آمل
  16- دهیاری های دابو دشت آمل
  17- دهیاری محمودآباد
  18- دهیاری هراز پی آمل
  19- دهیاری های ليتکو
  20- شرکت آفتاب شمال
  21- شرکت لبنی هرکا
  22- شعبات مروارید سیاه
  23- شعبات گالری ساعت Ontime
  24- شهرداری امام زاده عبدالله
  25- مسکن مهر سرخرود
  26- دهیاری های سرخرود
  27- شیرینی سرای عمو علی و کام شاد سرخرود
  28- کارخانه های شاليکوبي دابو
  29- شرکت آسفالت سازی آمل
  30- نمایشگاه اتومبیل گلچین
  31- تالار چهار باغ آمل
  32- تالار اریکه آریایی
  33- ترمینال فريدونکنار
  34- باربری رازی
  35- تيپاکس آمل
  36- مجتمع تفریحی توریستی آلپ بابل
 • مرکزی

  1- کارخانجات سالاری محلات
  2- دانشگاه آزاد اراک
  3- معدن عباس آباد محلات
  4- مجموعه معدن کوهبار محلات
  5- کارخانه سنگستان محلات
  6- بانک ملی شعبه شهدا اراک
  7- بانک ملی شعبه امام خمینی اراک
  8- بانک ملی شعبه خمین
  9- بانک رسالت شعبه بهشتی اراک
  10- بانک ملی شعبه ساروق
  11- شبکه دام پزشکی ساوه
  12- شبکه دام پزشکی اراک
  13- شبکه دام پزشکی خمین
  14- شبکه دام پزشکی خنداب
  15- شبکه دام پزشکی کمیجان
  16- راه آهن اراک
  17- برخی شعب بانک کشاورزی
  18- دانشگاه آزاد واحد مهاجران
  19- دادگستری ساوه
  20- دادگستری شازند
  21- جایگاه سوخت CNG سنجان
  22- معدن سنگ خاتم الانبیا
  23- شرکت کیان البرز زرین
  24- نمایندگی پخش ظروف آرچلیک
  25- مسکن و شهرسازی اراک
  26- بانک ملی شعبه شهدا اراک
  27- بانک ملی شعبه امام خمینی اراک
  28- بانک ملی شعبه ساروق
  29- بانک ملی شعبه خمین
  30- بانک رسالت شعبه بهشتی اراک
  31- شبکه دام پزشکی ساوه
  32- شبکه دام پزشکی اراک
  33- شبکه دام پزشکی خمین
  34- شبکه دام پزشکی خنداب
  35- شبکه دام پزشکی کمیجان
  36- راه آهن اراک
  37- تعدادی از شعب بانک کشاورزی
  38- دانشگاه آزاد واحد مهاجران
  39- دادگستری ساوه
  40- دادگستری شازند
  41- جایگاه سوخت CNG سنجان
  42- معدن سنگ خاتم الانبیاء
  43- شرکت کیان البرز زرین
  44- نمایندگی پخش ظروف آرچلیک
  45- بنیاد مسکن استان مرکزی
  46- سازمان امور اقتصاد و دارایی
  47- دانشگاه علمی و کاربردی صنایع دستی
  48- نمایندگی سیبا موتور
  49- صندوق امانات بانک ملی
  50- مجموعه رستورانها و تالار پذیرایی مجتمع پارس
  51- اداره کل دامپزشکی استان مرکزی
  52- شرکت کیمیا گران امروز
  53- جایگاه سوخت شریعتی
  54- سازمان ورزش و جوانان آشتیان
  55- دادگستری خمین
  56- دادگستری دادگاه خانواده
 • یزد

  1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی یزد
  2- کلینیک و درمانگاه زنان و زایمان و نازایی دکتر افلاطونیان
  3- مجتمع صنعتی و معدنی آهن و فولاد بافق
  4- شرکت ذوب و نورد فولاد زرفام (شهرک فولاد یزد)
  5- ساختمان مرکزی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
  6- کارخانجات ظروف یکبار مصرف ستاره
  7- شرکت آریا مولیبدن کسری
  8- مجتمع خدماتی درمانی و درمانگاه فاطمه الزهرا سپاه الغدیر
  9- مجتمع اداری تجاری مسکونی سپهر خلیج فارس
  10- کارخانجات ریسندگی سیمین تاب
  11- رستوران زنجیره ای نیو استار یزد
  12- کارخانجات ریسندگی ریس تاپس
  13- کارخانجـات ریـسندگی حریر بافت
  14- مجموعه گردشگری هتل والی یزد
  15- کارخانه سنگبری یزدبافت
  16- شرکت پارس مداد
  17- کشتارگاه صنعتی شرکت تعاونی مرغداران
  18- شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپاه الغدیر
  19- مجتمع خدمات فنی جرثقیل حاتم پور
  20- نمایندگی پرشیا خودرو(BMW)
  21- ناحیه مقاومت بسیج اردکان
  22- پادگان آموزشی نیروی هوایی ولیعصر(عج) اردکان
  23- پایانه بار گندله سازی اردکان
  24- دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
  25- شرکت ارتباطات گنبد کبود
  26- کارخانه تولید فوم دژسازه
  27- شرکت پروفیل یزد
  28- شرکت فولاد حدید گستر یزد
  29- شرکت راه سازی و عمران ایران
  30- کارخانجات تولید مواد غذایی آریا
  31- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  32- کارخانجات بستی و لبنیات شاد
  33- مایندگی آرین موتور Mitsubishi
  34- شرکت پارس استیل یزد
  35- مجموعه تاریخی زندان اسکندر
  36- موزه سنگ نواب وکیل
  37- بیمارستان موقوفه گودرز
  38- مرکز پرتو درمانی بیمارستان افشار
  39- سازمان نظام مهندسی استان یزد
  40- شرکت فرآورده های پتروشیمی پترو آذر آسیا
  41- مجتمع تجاری موقوفه شمس
  42- کارخانه کاشی مدرن سرامیک
  43- سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تفت
  44- بیمارستان مرتاض یزد
  45- دانشگاه یزد
  46- سازمان آموزش و پرورش استان یزد
 • اربیل عراق

  1- سفارت آمريكا در اربيل
  2- سفارت انگليس در اربيل
  3- فرودگاه اربيل
  4- وزرات و تندرستى
  5- شركت مرسدس بنز
  6- كارخانه پپسى
  7- شركت جيبال (توزيع كننده محصولات سامسونگ)
  8- طراحى داخلى ايده
  9- كارخانه گرند
  10- كارتن كوثر
  11- شركت نفت
  12- موسسه نفتى مد
  13- خانه رويايى
  14- شركت متين اكسپرس
  15- مركز خريد تابلو
  16- كارخانه شهيان

 • تهران، نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، پلاک 337، واحد6
 • 13 - 11 73 69 77 21 98+
 • 51 37 26 77 21 98+
 • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
Top